NEGOCJACJE

Negocjacje prowadzone są od poziomu kierownika kontraktu lub kierownika projektu.
Realizowane jest także pełne wsparcie techniczne negocjacji, prowadzonych przez podmioty trzecie.